Skolehelsetjenesten 1-10 klassetrinn

Skolehelsetjenesten er et tilbud om helsetjenester til alle skoleelever.

Vi gir råd og veiledning, gjennomfører helseundersøkelser og vaksinasjoner og kan, når det er behov for det, henvise videre til annet helsepersonell som fastlege eller spesialist.
Vi har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene. Helsesykepleier har kontortid på skolen. Denne vil kunne variere fra skole til skole. Tjenesten er gratis, vi har taushetsplikt, og fortrolige opplysninger vil ikke bli gitt videre uten samtykke. Elevene får ikke fravær, og det er ikke nødvendig med timebestilling.

Hvem er skolehelsetjenesten?
Helsesykepleier, barne- og ungdomskoordinator, lege og fysioterapeut jobber her.

HVORDAN NÅ OSS?
Det henger oppslag på skolene over kontordagene og telefonnummer.
Det er mulig å komme innom på skolen, helsestasjon, ringe eller sende sms. 
Helsesykepleier samarbeider tett med barne- og ungdomskoordinator som også er ute i skolene og har åpen dør og oppfølging med elevene.
Ingvild Vestgøte Telnes, helsesykepleier  959 65 660
Christina Heimdal, barne- og ungdomskoordinator, psykisk helse  908 35 341

Helsedirektoratets retningslinjer for helsestasjons-og-skolehelsetjenesten