Prislister omsorgstjenesten 2023

Kostpenger

Kosten forhåndsbestilles månedlig. Kan avbestilles ved lengre tids fravær. 

Pris 2023
Middag 95
Frokost/kvelds 49
Abonnement full kost pr. måned 5.253
Reduksjon full kost ved fravær pr. uke 1.313

 

Trygghetsalarm

Pris 2023
Drift pr. måned 249
Installering 555

 

Hjemmehjelp

Egenandel per måned for husholdninger med inntekt under 2G følger maksimalt beløp gitt i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Pris kr. pr. måned 2023
Inntekt under 2 G 220
Inntekt 2-3 G 980
Inntekt 3-4 G 1.432
Inntekt 4-5 G 1.785
Inntekt over 5 G 2.137

 

Opphold i institusjon

Korttidsopphold kr 180,-/døgn kr 100,-/natt eller dag
Langtidsopphold Etter forskrift  

 

Leiepris omsorgsboliger

1-roms leilighet/omsorgsrom kr 6.387,-/mnd Strøm kr. 500,-/mnd
2-roms leilighet/omsorgsbolig kr 7.003,-/mnd Strøm kr. 700,-/mnd