Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken er et nasjonal kultursatsing som skal legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren. Dette så det kan utvikles gode kunst- og kulturprosjekter for eldre lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.

Rødøy kommune har gått sammen med kommunene i Salten om å tilby Den kulturelle spaserstokken til sine seniorer gjennom Salten Kultursamarbeid. Det settes opp tre produksjoner årlig, fortrinnsvis ved omsorgssentrene i kommunen.

Selv om tilbudet er spesielt tilrettelagt for seniorer, er også andre velkommen. Det er gratis inngang på arrangementene.