Fritidsklubb

Ungdomskveld
Rødøy kommune arrangerer ungdomskveld for elever i ungdomsskolen omtrent en gang i måneden på Jektvik grendehus. Ungdomskveldene publiseres på Facebooksiden "Ung i Rødøy", og på kommunens hjemmeside. I tillegg sendes det ut invitasjon til kommunens skoler.

Juniorkveld
Rødøy kommune arrangerer juniorkveld for elever i 5.-7. klasse omtrent annen hver måned på Jektvik grendehus. Også juniorkveldene publiseres på Facebooksiden "Ung i Rødøy", på kommunens hjemmeside, og ved invitasjon sendt til kommunens skoler.