Rødøyprisen

Kommunestyret vedtok i 2009 å opprette en pris for det frivillige arbeidet som gjøres i vår kommune. Prisen fikk navnet «Rødøyprisen», og det ble vedtatt at den skulle deles ut annet hvert år. Prisen består av et diplom og en pengegave på kroner 5.000,-.

Rødøy kommune har mange ildsjeler som gjennom sin frivillige innsats driver fram et rikt lags- og foreningsarbeid, bidrar til levende og livskraftige lokalsamfunn, og gjør kommunen til en god plass å være.

Rødøyprisen er kommunens måte å gi en takk til ildsjelene, og vise hvor viktig deres bidrag er for å tilføre trivsel og glede for folk i Rødøy. Det er befolkningen i Rødøy kommune som nominerer kandidater, og Formannskapet som tildeler prisen.
 

I vedtektene til Rødøyprisen heter det:

  • Rødøyprisen kan tildeles kommunens innbyggere, eller andre med nær tilknytning til kommunen.
  • Rødøyprisen kan tildeles uavhengige og frivillige foreninger, lag og organisasjoner. Det vil si lag og foreninger alle kan være med i, og som ikke utelukker enkeltpersoner eller grupper.
  • Rødøyprisen kan tildeles privatpersoner.
  • Rødøyprisen skal fremme frivillig arbeid i lokalmiljøet, og tilføre trivsel og glede for folk i Rødøy.
     

Oversikt over tidligere tildelinger:

2021:    Solfrid og Kolbjørn Lorentzen

2019:    Jonny Losvik

2016:    Fritjof Harald Strøm

2014:    Tjongsfjord idrettslag

2012:    Bjørn Skauge

2010:    Turid Abelsen og Ruth Abelsen