Kulturminnevern

Rødøy har en lang og spennende historie som er viktig å ta vare på for fremtiden. I 2021 ble kommunens første kommunedelplan for kulturminner utarbeidet. Den gir oss oversikt over kommunenes kulturminner og kulturmiljø, og vil være med å sette dette på den politiske dagsorden. Kartlegging og oversikt over hva som finnes av verdifulle kulturminner i kommunen, vil i seg selv øke bevisstheten og være positivt for vernearbeidet.

Kulturminneplan (PDF, 9 MB)

Kommunalt eide kulturminner