Kirker i Rødøy

I Rødøy kommune er det flere kirkesamfunn som har arbeid.

Den norske kirke har kirker på Rødøy, i Sørfjorden og i Tjongsfjorden. I Jektvik og på Nordnesøy brukes det privat kapell, i Melfjordbotn og på Myken brukes bedehus/forsamlingshus, på Storselsøy brukes Skolekapell og på Selsøyvik brukes skolen til gudstjenester og kirkelige handlinger. På Gjerøy og Engseth bruker Den norske kirke frikirkens kirkebygg. Totalt har Den norske kirke 11 gudstjenestesteder i kommunen.

Baptistkirken har kirkehus i Breivik i Tjongsfjorden, og på Storselsøy.

Pinsemenigheten har forsamlingshus i Kila i Tjongsfjorden.

Den evangelisk lutherske Frikirke har kirkehus på Gjerøy, på Engseth ved Kilboghamn, og på Ågskardet i Meløy.

I tillegg er det forsamlingshus i Myken, Melfjordbotn og Nordnesøy som også brukes til kirkelige handlinger.