Rødøy menighet

Rødøy menighetsråd har følgende representanter:

Aud Steinrem Johansen, leder
Edel Heen, nestleder
Elisabeth V. Pettersen
Freddy Seljevoll Bang
Heidi Anita Fyhn
Steinar Olsen
Magne Kolvik, sokneprest
Inger Monsen, kommunens representant

Kommunens representant er med i menighetsrådet når det skal behandles saker som i fler-sokns-kommuner blir behandlet i fellesråd.


Administrasjon:

Menighetskontoret har kontor i Rødøy rådhus.
Kjernetid for betjening av publikum er mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00.

Post- og besøksadresse:
  Menighetskontoret
  Vågaveien 100
  8185 Vågaholmen

Telefon: 75 09 80 90
E-post: post.kirken@rodoy.menighet.no

Kirkeverge: Valborg Seljevoll Fagereng
mobilnr.: 915 45 995
E-post: kirkevergen@rodoy.menighet.no

Sokneprest: Magne Kolvik

Besøk rodoy.menighet.no