Landbruk

Landbrukstjenesten ligger under Teknisk etat. Hovedfelt er bistand overfor landbruksnæringa og forvaltning av lovverk og støtteordninger innen området.

Saker og henvendelser sendes til e-post

Søk på støtteordninger:


Se også skjema på nettsiden til Landbruksdirektoratet.
Der finner du blant annet:

 

Lenker til sider med mer informasjon om landbruk:

Informasjon om produksjonstilskudd og flere ordninger, finner du hos Landbruksdirektoratet.

Informasjon om miljøtilskudd hos Fylkesmannen

Rødøy har fått tildelt ramme for tilskuddsordninger i landbruk for 2023

Søknader om Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), og tilskudd til drenering av jordbruksjord skal fra og med 2019 sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn.

Hanne Grimsland
Fagkonsulent
Teknisk etat
E-post
Telefon 75 09 80 36