Viltforvaltning

Kommunen har ansvar for forvaltning etter viltloven med forskrifter. Loven gjelder alle viltlevende landpattedyr, fugler, amfibier og krypdyr. 

Steinar Stien
Kommunalsjef teknisk
Teknisk etat
E-post
Telefon 75 09 80 32