Viltforvaltning

Rapport for elgbestanden i Rødøy kommune år 2000-2014 er utarbeidet i samarbeid med Naturdata, med data fra Hjorteviltregisteret.

Se rapporten: - Elgrapport for Rødøy kommune (PDF, 7 MB)

Hanne Grimsland
Fagkonsulent
Teknisk etat
E-post
Telefon 75 09 80 36