Byggesaker

Her finner du nyttig informasjon for deg som skal bygge. Byggesakskontoret har i oppgave å behandle byggesaker, samt å føre tilsyn etter plan- og bygningslovens bestemmelser.

seven construction workers standing on white field

Byggesaker, kontakt:
Kun spørsmål og henvendelser om byggesak som rettes skriftlig på e-post til postmottak@rodoy.kommune.no vill bli besvart.