Formannskapsmøte 14. februar 2022

Saksliste med lenker til formannskapets møte på Rødøy rådhus onsdag 14. februar 2022 kl. 09.00: 

005/2022:   Orienteringer
                    - Skriftlig rapportering prioriterte investeringsprosjekt (PDF, 258 kB)

006/ 2022:  Visit Bodø - årsrapport destinasjon Salten 2021, og budsjettregulering 2022 (PDF, 3 MB)

007/2022:   Langsiktig plan for bruk av gammelskolen på Gjerøy (PDF, 3 MB)

008/2022:   Helgeland Smolt - overtagelse intensjonsavtaler angående Klubban næringsområde i Værangfjorden (PDF, 947 kB)

009/2022:   Bygdekino - etablering av tilbud (PDF, 392 kB)

010/2022:   Skolerute for skoleåret 2022/23 (PDF, 194 kB)


Tilleggssaker:

11/2022:   Høring - Strategi for prehospitale tjenester i Helse Nord 2022-2025 (PDF, 18 MB)

12/2022:   Polarsirkelen lufthavnutvikling AS - søknad om støtte (PDF, 2 MB)

13/2022:   Kommuneoverlegefunksjon: evaluering av samarbeid med Bodø kommune (PDF, 157 kB)

14/2022:   Brødrene Aakre AS - søknad om etableringsstøtte fra kommunalt næringsfond - unntatt off. etter offl. §5

15/2022:   Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer
                  - Utkast til reglement (PDF, 256 kB)

16/2022:   Mandat - Omstilling Rødøy 2025
                 - Notat fra formannskapet (PDF, 126 kB)