Formannskapsmøte 15. september 2020

Saksliste med lenker til saksdokumenter til formannskapets møte på Rødøy rådhus tirsdag 15. september 2020 kl. 09.00

Sak 070/2020:   Orienteringer

Sak 071/2020:   Valg av forliksråd for perioden 1. januar 2021 - 31. desember 2024 (PDF, 920 kB) 

Sak 072/2020:   Perspektivanalyse 2021-2024 (PDF, 7 MB) 

                          - Vedlegg 1: Perspektivanalyse 2021-2024  (PDF, 108 kB)

                          - Vedlegg 2-11  (PDF, 7 MB)

                          - Vedlegg 12: Havbruksfondet, ny beregning 2020-2021  (PDF, 54 kB)

                          - Vedlegg 13: Oversikt over interkommunale samarbeid  (PDF, 438 kB)

Sak 073/2020:   Halvårsrapport 2020, med budsjettregulering  (PDF, 443 kB)

Sak 074/2020:   Kartlegging og utredning av omsorgstjenester  (PDF, 2 MB)

Sak 075/2020:   Visit Bodø: Årsmelding 2019 og forlengelse av avtale  (PDF, 5 MB)

                           - Vedlegg 1: Årsmelding Visit Bodø 2019 (PDF, 2 MB) 

Sak 076/2020:   Klokkergården Kystturisme AS: Søknad om støtte fra ekstraordinært næringsfond (PDF, 3 MB)

Sak 077/2020:   Finn Olsen AS: Søknad om støtte fra ekstraordinært næringsfond (PDF, 3 MB)

Sak 078/2020:   Artists in residence og Prøvebo i Rødøy  (PDF, 255 kB)