Formannskapsmøte 19. mai 2021

Saksliste med lenker til saksdokumenter til formannskapets møte på Rødøy rådhus onsdag 19. mai 2021

På grunn av smitteverntiltak, har vi begrenset plass for tilhørere. Ønsker du å være tilhører, ber vi deg melde fra til sentralbordet på telefon 75098000, eller på e-post postmottak@rodoy.kommune.no, innen tirsdag 18. mai kl. 15.00.

Sak 033/2021:  Orienteringer
                           - Skriftlig rapportering på prioriterte investeringsprosjekt (PDF, 430 kB)

Sak 034/2021:  Småprosjektmidler - vår 2021 (PDF, 8 MB)

Sak 035/2021:  Phoenix café: Søknad om støtte fra næringsfond B (PDF, 684 kB)

Sak 036/2021:  Søknad om støtte til prosjekt "Nordlandsbåten Natur- og kulturprosjekt på Rødøya"   Saken utgår (PDF, 3 MB)

Sak 037/2021:  Helgelandssykehuset 2025, tomtevalg - høringsuttalelse  (PDF, 911 kB)
                         - Vedlegg 1, Helgelandssykehuset: Tomteutredning - innspillsrunde med vedlegg (PDF, 26 MB)