Kommunestyremøte 27. september 2023

Saksliste og lenker til saksdokumenter til kommunestyrets møte på Rødøy rådhus onsdag 27. september 2023 fra kl. 11.00:

Sak 43/2023:  Orienteringer

Sak 44/2023:  KIME Akva AS - Søknad om ny lokalitet Prestvika i Rødøy kommune for matfiskoppdrett av torsk (PDF, 39 MB)

Sak 45/2023:  Rødøy ungdomsråd: Årsmelding 2022-2023 (PDF, 323 kB)

Sak 46/2023:  Valg av ungdomsråd 2023-2024 (PDF, 179 kB)

Sak 47/2023:  Plan for videre arbeid med demensvennlig samfunn (PDF, 297 kB)
                       - Tillegg: Uttalelse fra Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse (PDF, 109 kB)

Sak 48/2023:  Kontrollutvalget: Rammeavtale for anskaffelse av revisjonstjenester 2024-2025 (dok. unnt. off.)

Sak 49/2023:  Hovedlegekontor med tannhelse/Rødøy Produkter/Omsorgsboliger Jektvik, oppfølging av k-sak 59/2022 (PDF, 28 MB) 
                      - Tillegg: Uttalelse fra Rødøy Ungdomsråd (PDF, 205 kB)
                      - Tillegg: Uttalelse fra Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse (PDF, 110 kB)

Sak 50/2023:  Utbygging av bredbånd/fiber Storselsøy og Nesøy, finansiering (PDF, 539 kB)

Sak 51/2023:  Sammenslåing av retningslinjer for næringsfond - justering (PDF, 415 kB)

Sak 52/2023:  En mindre justering av retningslinjer - Prøv Rødøy (PDF, 322 kB)

Sak 53/2023:  Søknad om støtte til ungdomsturnering - Arctic Gaming Experience (PDF, 266 kB)

 

Tilleggssak:
Sak 54/2023:  Kjøp av EL biler Teknisk 2023 Prosjekt 1113 (PDF, 356 kB)