Kommunestyremøte 31. oktober 2019

Saksliste med lenker til saksdokumenter til kommunestyrets møte i Jektvik grendehus torsdag 31. oktober kl. 11.00

Sak 055/2019:   Kommunestyrevalget 2019: Godkjenning  (PDF, 9 MB)                            

Sak 056/2019:   Valg av formannskap for valgperioden 2019-2023  (PDF, 2 MB)

                          Vedlegg:Rundskriv om konstituerande møte i kommunestyre og fylkesting - rettleiing om val til folkevalde organ med meir (PDF, 2 MB)

Sak 057/2019:   Valg av ordfører for valgperioden 2019-2023 (PDF, 911 kB) 

Sak 058/2019:   Valg av varaordfører for valgperioden 2019-2023  (PDF, 642 kB)

Sak 059/2019:   Valg av kontrollutvalg for valgperioden 2019-2023 (PDF, 964 kB)

Sak 060/2019:   Lokalutvalg: Avklaring videre organisering (PDF, 12 MB)
                          - Vedlegg 6 (PDF, 2 MB)

Sak 061/2019:   Valg av felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne for valperioden 2019-2023 (PDF, 3 MB) 

Sak 062/2019:   Valg av ungdomsråd (PDF, 2 MB) 

Sak 063/2019:   Valg av partssammensatt utvalg (PSU) for valgperioden 2019-2023  (PDF, 3 MB)

Sak 064/2019:   Kommunestyrets interne arbeidsordning - behov for hjelpeorgan (PDF, 11 MB) 

                          Vedlegg: Rundskriv om konstituerande møte i kommunestyre og fylkesting - rettleiing om val til folkevalde organ med meir (PDF, 2 MB)

Sak 065/2019:   Valg av plan- og jordstyre for valgperioden 2019-2023 (PDF, 546 kB) 

Sak 066/2019:   Valg av representant til KS fylkesmøte for valgperioden 2019-2023 (PDF, 6 MB)

Sak 067/2019:   Valg av representanter til Helgeland Avfallsforedling (HAF) for valgperioden 2019-2023 (PDF, 8 MB) 

Sak 068/2019:   Valg av representanter til Salten Regionråd for valgperioden 2019-2023  (PDF, 2 MB)

Sak 069/2019:   Valg av representanter til Salten Kultursamarbeid for valgperioden 2019-2023 (PDF, 2 MB)

Sak 070/2019:   Valg av representant til Rødøy kirkelige fellesråd for valgperioden 2019-2023 (PDF, 2 MB)

 

Tilleggssaker:
Sak 071/2019:   Orienteringer

Sak 072/2019:   NFKs utkantbutikkordning - justering av retningslinjer - høringsuttalelse (PDF, 5 MB)

Sak 073/2019:   Representantforslag om desentralisert høyere utdanning (Dok 8:146) - appell