Møte i Teknisk utvalg 25. oktober 2023

Saksliste med lenker til saksdokumenter til møte i Teknisk utvalg på Rødøy rådhus mandag 25. oktober 2023 kl. 9.00:

10/2023 Referatsaker og orienteringer (PDF, 207 kB)
11/2023 Førstegangsbehandling Detaljregulering Jektvik Plan ID 1836-03-07-16.10 (PDF, 18 MB)
12/2023 Søknad om fradeling gnr. 39 bnr. 1 (PDF, 668 kB)
13/2023 Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark - Polarcamp AS (PDF, 2 MB)
14/2023 Vurdering av utvidet båndtvang i Rødøy kommune (PDF, 250 kB)
15/2023 Revidering av skuddpremier (PDF, 561 kB)