Møte i Teknisk utvalg 29. mai 2024

Saksliste med lenker til saksdokumenter til møte i Teknisk utvalg på Rødøy rådhus onsdag 29. mai 2024:

 9/2024    Revidering av tilskuddsstrategier - SMIL, NMSK og tilskudd til tiltak i beiteområder (PDF, 11 MB)
10/2024    Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven - gnr. 40 bnr. 1 (PDF, 2 MB)
11/2024    Søknad om endring av lokalitet 45140 Nordskaftet i Rødøy kommune (PDF, 976 kB)
12/2024    Søknad om utlegg av sjøkabel, samt dipensasjon fra LNFR - Melfjorden og Sørfjorden (PDF, 10 MB)
13/2024    Jaktdata fra jaktsesongen 2023 (PDF, 2 MB)
14/2024    Søknad om nedsatt minsteareal 2024 - elgvald 1836V0040 Rødøy (PDF, 711 kB)
15/2024    Søknad om godkjenning/endring av vald 2024 - 1836V0032 Breitind (PDF, 5 MB)
16/2024    Søknad om nedsatt minsteareal 2024 - elgvald 1836V0032 Breitind (PDF, 4 MB)
17/2024    Søknad om nedsatt minsteareal 2024 - elgvald 1836V0011 Våtvik/Hammerhei (PDF, 4 MB)
18/2024    Søknad om nedsatt minsteareal 2024 - elgvald 1836V0041 Selsøy store (PDF, 5 MB)
19/2024    Søknad om nedsatt minsteareal 2024 - elgvald 1836V0031 Midtre Værangfjord (PDF, 4 MB)
20/2024    Søknad om nedsatt minsteareal 2024 - elgvald nr. 4, Lines - Hyttan (PDF, 4 MB)
21/2024    Søknad om nedsatt minsteareal 2024 - elgvald nr. 3 Sørfjorden (PDF, 4 MB)

 

Mulige tilleggssaker:

XX/2024 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven - gnr. 67 bnr. 6 (PDF, 2 MB)