Psykisk helse

Psykisk helsetjeneste i Rødøy består av en 100 % stilling rettet mot voksne og en 100 % stilling rettet mot barn og ungdom. I tillegg har kommunen psykolog i samarbeid med Lurøy og Træna, hvorav 25 % er rettet mot Rødøy kommune. 

Kontakt med psykisk helsetjeneste eller kommunepsykolog kan tas gjennom kommunelegen i Rødøy eller direkte med psykisk helsetjeneste 46869768 (voksne) 90835341 (barn og ungdom). 

Kontaktadresser psykisk helsetjeneste