Anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Anleggsregisteret  finner du søknadsskjema og informasjon om Kulturdepartementets tilskuddsordninger til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, til kulturarenaer, og til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter. Du kan også søke etter anlegg i registeret, og hente ut data.