Lokaler

I tilknytning til skolene i kommunen er det gymsaler, samfunnshus, et øvingsrom for band, og tre basseng som brukes både i skoletiden og på fritiden. Disse lokalene brukes av frivillige til idrettsaktivitet, fungerer som bygdas møteplass, og kan leies av private til ulike arrangementer.