Formannskapsmøte 20. oktober 2020

Saksliste med lenker til saksdokumenter til formannskapets møte på Gjerøy skole, Gjerøy, tirsdag 20. oktober 2020 kl. 12.00

Sak 080/2020:   Orienteringer

Sak 081/2020:   Tertialrapport 2/2020 med budsjettregulering  (PDF, 14 MB)
                           - Vedlegg 1: Tertialrapport 2/2020  (PDF, 2 MB)
                           - Tillegg: Notat til tertialrapport 2/2020  (PDF, 3 MB)

Sak 082/2020:   Tilstandsrapport barnevern  (PDF, 408 kB)

Sak 083/2020:   Gjerøy skole: Prosess vedrørende fremtidig drift  (PDF, 165 kB)

Sak 084/2020:   Retningslinjer for Småprosjektmidler  (PDF, 6 MB)

Sak 085/2020:   Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Rødøy kommune - andre gangs behandling (PDF, 2 MB) 

Sak 086/2020:   Omsorgstjenester i sone 5  (PDF, 4 MB)

Sak 087/2020:   Bibliotektjenesten - samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune (PDF, 674 kB)

Sak 088/2020:   NFK - planprogram til regional plan for arealforvaltning i Nordland - høring  (PDF, 3 MB)
                           - Vedlegg 3 (PDF, 10 MB) 

Sak 089/2020:   Alkoholpolitisk handlingsplan - revidering  (PDF, 2 MB)

Sak 090/2020:   Salten regionråd: Saltenstrategier 2020-2024, tilslutning (PDF, 4 MB)

Sak 091/2020:   Salten regionråd: Forlengelse av partnerskapsavtalen med Nord-Norges Europakontor  (PDF, 571 kB)