Kommunestyremøte 16. desember 2021

Saksliste med lenker til saksdokumenter til kommunestyrets møte torsdag 16. desember 2021 kl. 11.00.

Møtet er omgjort til fjernmøte.

Du kan følge livestreaming fra møtet ved å gå nedenfor sakslisten på denne siden.

Sak 082/2021:  Orienteringer
                          - Skriftlig rapportering på prioriterte investeringsprosjekt

Sak 083/2021:  Bredbåndsutbygging - prioritering av områder (PDF, 3 MB)

Sak 084/2021:  HAF: Renovasjons- og septikgebyr 2022 (PDF, 665 kB)

Sak 085/2021:  Økonomiplan 2022-2025 med drifts- og investeringsbudsjett 2022 (PDF, 15 MB) 
                            - Vedlegg 1: Økonomiplan 2022-2025 med drifts- og investeringsbudsjett 2022 (PDF, 3 MB)

                            - Tillegg: Justert eiendomsskatteliste (PDF, 215 kB)

                            - Tillegg: Notat budsjettundersøkelsen (PDF, 7 MB) 

Sak 086/2021:  KS: Debatthefte 2022, og delegering av myndighet til å avgi stemme i uravstemning (PDF, 6 MB) 

Sak 087/2021:  Forliksråd - suppleringsvalg (PDF, 147 kB)

Sak 088/2021:  Kontrollutvalget: Årsrapport 2021 (PDF, 987 kB)

Sak 089/2021:  ROS Rødøy 2021 - Revidering, sluttbehandling (PDF, 954 kB)
                           - Vedlegg 4: ROS- Rødøy 2021, utkast etter høring (PDF, 7 MB)

Sak 090/2021:  Møteplan 2022 (PDF, 633 kB)