Kommunestyremøte 25. februar 2020

Saksliste med lenker til saksdokumenter til kommunestyrets møte på Rødøy rådhus tirsdag 25. februar 2020 kl. 11.00

Sak 001/2020:  Orienteringer

Sak 002/2020:  Tilstandsrapport for grunnskolen i Rødøy kommune - februar 2020 (PDF, 823 kB) 

Sak 003/2020:  Investeringsbudsjett 2020 (PDF, 436 kB)

Sak 004/2020:  Tilslutning til vedtekter/samarbeidsavtale for RKK Salten  (PDF, 748 kB)

Sak 005/2020:  Skatteoppkreveren: Årsmelding og årsregnskap for 2019 (PDF, 3 MB)

Sak 006/2020:  Helsehus - forprosjekt og behovsutredning  (PDF, 5 MB)
                          - Vedlegg del 1  (PDF, 16 MB)
                          - Vedlegg del 2 (PDF, 11 MB)
                          - Vedlegg del 3 (PDF, 7 MB)
                          - Uttalelse fra Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse (PDF, 31 kB)

Sak 007/2020:  Serviceerklæring fritidskontakt  (PDF, 2 MB)

Sak 008/2020:  Legevaktsformidling: Samarbeidsavtale (PDF, 2 MB)

Sak 009/2020:  Reguleringsplan for Klubban - fastsetting av planprogram  (PDF, 3 MB)

Sak 010/2020:  Helgeland Reiseliv: Representant til generalforsamling (PDF, 893 kB)

Sak 011/2020:  Rødøy utleiebygg: Representant til generalforsamling (PDF, 739 kB)

Sak 012/2020:  Valg av valgstyre for valgperioden 2019-2023  (PDF, 148 kB)


Tilleggssak:
Sak 013/2020:  Skatteetaten: Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren (PDF, 795 kB)