Formannskapsmøte 17. juni 2020

Saksliste med lenker til saksdokumenter til formannskapets møte på Rødøy rådhus onsdag 17. juni 2020 fra kl. 10.00

Sak 033/2020:  Orienteringer

Sak 032/2020:  Oppretting av bygdeutviklingsfond     Utsatt sak

Sak 034/2020:  Årsrapport 2019  (PDF, 6 MB)

Sak 035/2020:  Årsregnskap 2019  (PDF, 323 kB)
                         - Vedlegg 1: Årsregnskap 2019  (PDF, 2 MB)
                         - Vedlegg 4: Økonomisjefens redegjørelse om revisjonsrapport nummer 2 (PDF, 98 kB)
                         - Vedlegg 5: Kontrollutvalget: saksprotokoll 10/20, uttalelse om Årsregnskap 2019  (PDF, 129 kB)

 

Sak 036/2020:  Budsjettnotat for 2021 (PDF, 5 MB)

Sak 037/2020:  Tertialrapport 1/2020 med budsjettregulering  (PDF, 3 MB)

Sak 038/2020:  Akson: Intensjonserklæring (PDF, 2 MB)

Sak 039/2020:  NFK - Ferjeruta i Rødøybassenget og endringer i Rødøyruta: Høringsuttalelse (PDF, 565 kB)
                          - Vedlegg, rutetabeller til høring (PDF, 282 kB)
                          - Vedlegg, forslag ny ruteplan rute 18-411 og 18-413  (PDF, 2 MB)
                          - Vedlegg, høringsuttalelser:
                                           1.  Gjerøy lokalforening (PDF, 137 kB)
                                           2.  Storselsøy grendelag (PDF, 82 kB)
                                           3.  Myken lokalforening (PDF, 67 kB)
                                           4.  Nordnesøy lokalforening (PDF, 99 kB)
                                           5.  Rødøy produkter AS (PDF, 40 kB)
                                           6.  Tjongsfjord grendelag (PDF, 640 kB)
                                           7.  Rødøy lokalforening (PDF, 49 kB)
                                           8.  Selsøyvik krets Lokalforening (PDF, 71 kB)
                                           9.  Jektvik-Nordvernes Grendeutvalg (PDF, 62 kB)
                                           10. Arnulf Hansen & Co A/S v/daglig leder (PDF, 131 kB)
                                           11. Pendlere (PDF, 57 kB)  
                                           12. Arnulf Hansen & Co A/S v/styreleder (PDF, 122 kB)
                                           13. Cecilie Telnes (PDF, 80 kB)
                                           14. Polarsirkelen Fysioterapi (PDF, 78 kB)

Sak 040/2020:  NFK: Fylkeshelseundersøkelsen  (PDF, 2 MB)

Sak 041/2020:  Jektvik Dagligvare AS: Søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk 2020-2024 (PDF, 2 MB) 

Sak 042/2020:  Hoff Mat: Søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk 2020-2024 (PDF, 968 kB) 

Sak 043/2020:  Sørfjorden Dagligvare Theimann: Søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk 2020-2024  (PDF, 2 MB)

Sak 044/2020:  Angell Olsen EFTF innehaver Henny Nilsen: Søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk 2020-2024 (PDF, 3 MB) 

Sak 045/2020:  Finn Olsen AS: Søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk 2020-2024  (PDF, 2 MB)

Sak 046/2020:  Trude Pedersen: Søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk 2020-2024  (PDF, 2 MB)

Sak 047/2020:  Myken Handel SA: Søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk 2020-2024 (PDF, 931 kB) 

Sak 048/2020:  Arnulf Hansen & Co AS: Søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk 2020-2024 (PDF, 951 kB) 

Sak 049/2020:  Klokkergården Kystturisme AS: Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk 2020-2024 (PDF, 2 MB) 

Sak 050/2020:  Lyngvågen Kafé AS: Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk 2020-2024  (PDF, 2 MB)

Sak 051/2020:  Polarcamp AS: Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk 2020-2024 (PDF, 2 MB) 

Sak 052/2020:  Finn Olsen AS: Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk 2020-2024 (PDF, 2 MB)

Sak 053/2020:  Myken Destilleri AS: Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk 2020-2024  (PDF, 2 MB)

Sak 054/2020:  Rødøy kro & bar Richard Sittlinger: Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk 2020-2024  (PDF, 2 MB)

Sak 055/2020:  Arnulf Hansen & Co AS: Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk 2020-2024  (PDF, 1002 kB)

Sak 056/2020:  Naustloftet Kolbjørn Lorentzen: Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk 2020-2024  (PDF, 888 kB)

Sak 057/2020:  Bruket Bord & Bar AS: Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk 2020-2024 (PDF, 2 MB) 

Sak 058/2020:  Phoenix Cafe Jucelia Alves Lorentzen: Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk 2020-2024 (PDF, 931 kB)

Sak 059/2020:  Terje Abelsen: Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk 2020-2024   (PDF, 2 MB)