Formannskapsmøte 21. april 2020

Saksliste med lenker til saksdokumenter til formannskapets møte på Rødøy rådhus/fjernmøte tirsdag 21. april 2020 kl. 10.00. Møtet avholdes som fjernmøte, og streames live på YouTube.

Sak 017/2020:   Orienteringer

Sak 018/2020:   Delegeringsreglement  (PDF, 248 kB)
                          - Vedlegg: Forslag delegeringsreglement, mars 2020  (PDF, 617 kB)
                          - Vedlegg: Gjeldende delegeringsreglement  (PDF, 625 kB)
                          - Vedlegg: Sammenstilling (PDF, 757 kB)
                                          - Eksisterende  (PDF, 879 kB)
                                          - Nytt (PDF, 240 kB) 

Sak 019/2020:   Planstrategi 2020-2024  (PDF, 3 MB)
                          - Vedlegg 1: Kommunal planstrategi 2020-2024  (PDF, 2 MB)

Sak 020/2020:   Domstolstruktur og endringer i rettskretsene og domstolloven: Høringsuttalelse (PDF, 530 kB)

Sak 025/2020:  Plan for lærlinger i Rødøy kommune (PDF, 3 MB) 
                         - Vedlegg: Plan for lærlinger Rødøy kommune  (PDF, 2 MB)

Sak 026/2020:  Vurdering av eventuelt salg av kommunale utleieboliger  (PDF, 22 MB)