Formannskapsmøte 3. juni 2019

Saksliste med lenker til saksdokumenter til formannskapets møte i Jektvik grendehus mandag 3. juni kl. 10.00

Sak 036/2019:   Orienteringer

Sak 037/2019:   Årsregnskap 2018  (PDF, 4 MB)
                           - vedlegg (PDF, 9 MB)

Sak 038/2019:   Årsrapport 2018  (PDF, 747 kB)
                           - vedlegg  (PDF, 3 MB)

Sak 039/2019:   Kvartalsrapport 1/2019 (PDF, 3 MB)

Sak 040/2019:   Bruk av premiefond - budsjettregulering 2019  (PDF, 2 MB)

Sak 041/2019:   Finansiering av vertskommunesamarbeid om IKT drift og digitalisering: Bodø kommune  (PDF, 642 kB)

Sak 042/2019:   Kontrollutvalget: Fremdrift investeringsprosjekter 2016-2018 (PDF, 11 MB)

Sak 043/2019:   Delegeringsreglement: Evaluering og tilpasning til ny kommunelov  (PDF, 2 MB)

Sak 044/2019:   Grensejustering: Uttalelse til befolkningsundersøkelse (PDF, 5 MB)
 
Sak 045/2019:   Næringsfond: Revisjon av retningslinjer  (PDF, 4 MB)

Sak 046/2019:   Finn Olsen AS: Søknad om utvidelse av skjenkebevilling for enkelt anledning  (PDF, 4 MB)

Sak 047/2019:   Angell Olsen eftf: Søknad om støtte fra næringsfond


Tilleggssaker:

Sak 048/2019:   Visit Bodø: Aktivitetsplan 2017/2018 og årsrapport 2018  (PDF, 5 MB)

Sak 049/2019:   Endringer i Merkurforskriften: Høringsuttalelse  (PDF, 3 MB)

Sak 050/2019:   Søknad om dekning av utgifter til juridisk bistand