Kommunestyremøte 22. mars 2022

Saksliste med lenker til saksdokumenter til kommunestyrets møte på Rødøy rådhus tirsdag 22. mars 2022 kl. 11:00.

Du kan følge livestreaming fra møtet ved å gå nedenfor sakslisten på denne siden. 

Sak 002/2022:   Orienteringer
                             Skriftlige orienteringer:
                               - Kontrollutvalget, sak 07/22: Dialog med revisor (PDF, 69 kB)
                               - Kontrollutvalget, sak 09/22: Eventuelt - Informasjon til kommunens innbyggere (PDF, 43 kB)
                               - Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse: Møteprotokoll 21.02.2022 (PDF, 231 kB)
                               - Skriftlig rapportering prioriterte investeringsprosjekt, pr. 11.02.2022   (PDF, 258 kB)
                               - Tre skriftlige spørsmål med svar (PDF, 118 kB)
                               - Skriftlig spørsmål med svar, oppfølging tilstandsrapport grunnskole (PDF, 695 kB)

Sak 003/2022:   Eierskap og vedlikehold av kommunalt eide kulturminner (PDF, 175 kB)

Sak 004/2022:   Langsiktig plan for bruk av gammelskolen på Gjerøy (PDF, 3 MB)

Sak 005/2022:   Polarsirkelen lufthavnutvikling AS - søknad om støtte (PDF, 2 MB)

Sak 006/2022:   Kommuneoverlegefunksjon: evaluering av samarbeid med Bodø kommune (PDF, 186 kB)
                          -  Behandling i Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse (PDF, 492 kB)

Sak 007/2022:   Mandat - Omstilling Rødøy 2025 (PDF, 815 kB)
                          -  Behandling i Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse (PDF, 492 kB)

Sak 008/2022:   Helgeland Smolt - overtagelse intensjonsavtaler angående Klubban næringsområde i Værangfjorden (PDF, 980 kB)

Sak 009/2022:   Visit Bodø - årsrapport destinasjon Salten 2021, og budsjettregulering 2022 (PDF, 2 MB)

Sak 010/2022:  Organic Seafarm AS, søknad om ny lokalitet for oppdrett av torsk; "Breivikodden" - høringsuttalelse (PDF, 27 MB)
                          - saksdokumenter del 2 (PDF, 10 MB)
                          - saksdokumenter del 3 (PDF, 8 MB)

Sak 011/2022:  Kontrollutvalget - oppfølging av kommunestyrets vedtak 93/2019 Rapport forvaltningsrevisjon helse og omsorg (PDF, 2 MB)

Sak 012/2022:  Kontrollutvalget - oppfølging av kommunestyrets vedtak 34/2021 Saksforberedelse og vedtaksoppfølging (PDF, 4 MB)

Sak 013/2022:  Kontrollutvalget - virksomhetsplan 2022 (PDF, 6 MB)

Sak 014/2022   Bygdekino - etablering av tilbud (PDF, 415 kB)
                         -  Behandling i Rødøy Ungdomsråd (PDF, 428 kB)

Sak 015/2022:  Skolerute for skoleåret 2022/23 (PDF, 222 kB)
 

Tilleggssak:

 Sak  016/2022: IMDI - anmodning om bosetting av flyktninger i 2022 (PDF, 2 MB)