Kommunestyremøte 23. mai 2023

Saksliste med lenker til saksdokumenter til kommunestyrets møte tirsdag 23. mai 2023 kl. 11.00 på Rødøy rådhus:

Sak 17/2023:  Orienteringer
                       - Skriftlig orientering: Utredning av forespeilet behov for tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne i Rødøy kommune (PDF, 138 kB)

Sak 18/2023:  Presisering av retningslinjer - Prøv Rødøy (PDF, 298 kB)

Sak 19/2023:  Nye presiseringer av retningslinjer - Prøv Rødøy (PDF, 238 kB)
                       - Tillegg: Utkast til retningslinjer, oppdatert ihht. formannskapets vedtak/innstillinger (PDF, 123 kB)

Sak 20/2023:  Oversikt over ledige kommunale leiegårder pr. 01.05.2023. Estimert kostnadsbehov for å  framskaffe flere kommunale boenheter (PDF, 266 kB)
                       - Tilleggsnotat  (PDF, 80 kB)   

Sak 21/2023:  Rødøy skolemuseum Gjerøy: Ny behandling av driftsavtale og forslag til finansiering av  utvendig vedlikehold (PDF, 297 kB)

Sak 22/2023:  Sammenslåing av retningslinjer for næringsfond (PDF, 448 kB)

Sak 23/2023:  Fullstendig rapport - Omstilling Rødøy 2025 (PDF, 6 MB)

Sak 24/2023:  Oppvekstplan for Rødøy kommune (PDF, 5 MB)

Sak 25/2023:  Utredning omsorgstjenester i sone fem (PDF, 331 kB)

Sak 26/2023:  Søknad om tilskudd til bygging av parkeringsplass og opparbeidelse av tomt til  servicebygg i Selvågen, Rødøy (PDF, 3 MB)

Sak 27/2023:  Bredbåndsutbygging i Melfjordbotn, Værang/Nordværnes og Sperstad - finansiering (PDF, 6 MB)

Sak 28/2023:  Trine Jentoft: Søknad om fritak fra verv som meddommer