Kommunestyremøte 28. september 2022

Saksliste med lenker til saksdokumenter til kommunestyrets møte på Rødøy rådhus onsdag 28. september 2022 kl. 11.00: 

Sak 54/2022: Orienteringer
                         - Skriftlig rapportering på prioriterte investeingsprosjekter (PDF, 107 kB)
                         - Protokoll fra møte i Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 21.09.22 (PDF, 4 MB)

Sak 55/2022: Godkjenning av avtale med HAF IKS om oppgradering og videre drift av eksisterende gjenbruksstasjon (PDF, 22 MB)

Sak 56/2022: Kontrollutvalget: Rapport forvaltningsrevisjon. Samhandling i tjenestetilbud til barn og unge og kompetanse i grunnskolen (PDF, 3 MB)

Sak 57/2022: Kontrollutvalget: Plan for eierskapskontroller 2022-2023 (PDF, 775 kB)

Sak 58/2022: Salg av eldrebolig i Jektvik (PDF, 3 MB)

Sak 59/2022: Hovedlegekontor med tannhelse/Rødøy produkter, Jektvik- videre oppfølging (PDF, 908 kB)

Sak 60/2022: Helgeland avfallsforedling IKS - renovasjonsforskrift, revidering (PDF, 13 MB)

Sak 61/2022: Etablering av Helsefellesskap Helgeland (PDF, 5 MB)

Sak 62/2022:  Salten regionråd - ny selskapsform, samarbeidsavtaler (PDF, 3 MB)

Sak 63/2022:  Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse: årsmelding 2021 (PDF, 573 kB)

Sak 64/2022: Valg av ungdomsråd 2022-2023 (PDF, 3 MB)

Sak 65/2022:  Organic Seafarm AS, søknad om ny lokalitet for oppdrett av torsk, "Selsøy" - høringsuttalelse (PDF, 4 MB)
                        - Vedlegg 7-13 (PDF, 22 MB)
                        - Vedlegg 14-20 (PDF, 19 MB)

Sak 66/2022: Gadus Havbruk AS, søknad om ny lokalitet for oppdrett av torsk, "Telnes" - høringsuttalelse (PDF, 28 MB)

Sak 67/2022: Mowi ASA, søknad om arealendring på eksisterende akvakultur-lokalitet 45080 Hestvika - høringsuttalelse (PDF, 11 MB)

Sak 68/2022: Mowi ASA, søknad om arealendring på eksisterende akvakultur-lokalitet 45044 Linesvika - høringsuttalelse (PDF, 8 MB)

Sak 69/2022: Lars Steinar Fallmyr: Søknad om overdragelse av festeforhold 74/20/13 - sjøtomt på kommunens eiendom i Selvågen på Rødøy (PDF, 3 MB)

 
Tilleggssak:
Sak 70/2022:  Låneopptak 2022 (PDF, 9 MB)