Kommunestyremøte 29. oktober 2020

Saksliste med lenker til saksdokumenter til kommunestyrets møte på Rødøy rådhus torsdag 29. oktober 2020 kl. 11.00

Sak 059/2020:   Orienteringer

Sak 060/2020:   Tertialrapport 2/2020 med budsjettregulering (PDF, 14 MB)
                            - Vedlegg 1: Tertialrapport 2/2020 (PDF, 2 MB) 
                            - Vedlegg: Notat til tertialrapport 2/2020 (PDF, 3 MB)

Sak 061/2020:   Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Rødøy kommune  (PDF, 2 MB)

Sak 062/2020:   Tilstandsrapport barnevern  (PDF, 697 kB)

Sak 063/2020:   Gjerøy skole: Prosess vedrørende fremtidig drift (PDF, 737 kB) 

Sak 064/2020:   Bibliotektjenesten - samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune  (PDF, 2 MB)

Sak 065/2020:   Omsorgstjenester i sone 5 (PDF, 2 MB) 
                           - Vedlegg: F.sak 074/2020 med særutskrift (PDF, 2 MB)
                           - Vedlegg: Særutskrift FREPF sak 18/2020 (PDF, 441 kB)

Sak 066/2020:   NFK - planprogram til regional plan for arealforvaltning i Nordland - høring  (PDF, 5 MB)
                          - Vedlegg 3  (PDF, 10 MB)

Sak 067/2020:   Retningslinjer for Småprosjektmidler (PDF, 6 MB)

Sak 068/2020:   Salten regionråd: Saltenstrategier 2020-2024, tilslutning (PDF, 4 MB) 

Sak 069/2020:   Salten regionråd: Forlengelse av partnerskapsavtalen med Nord-Norges Europakontor  (PDF, 979 kB)