Møte i Teknisk utvalg 13. mars 2024

Saksliste med lenker til saksdokumenter til møte i Teknisk utvalg på Rødøy rådhus onsdag 13. mars 2024:

1/2024 Søknad om tillatelse til transport av materiale med snøskuter - gnr. 13, bnr. 1 og 2 (PDF, 915 kB)
2/2024 Søknad om dispensasjon til motorferdsel i utmark sesongen 2023/2024 - gnr. 13 bnr. 24 (PDF, 3 MB)
3/2024 Akvakultursøknad om ny lokalitet i Blikvær i Rødøy kommune Del_1 (PDF, 41 MB) Del_2 (PDF, 30 MB)
4/2024 Mowi AS - Søknad om endring i førtøyningsfester på lokalitet Digermulen i Rødøy kommune (PDF, 6 MB)
5/2024 Pursea AS - Søknad om produksjon av makroalger AS på ny lokalitet Renga NV i Rødøy kommune (PDF, 25 MB)
6/2024 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 66 bnr. 15 (PDF, 3 MB)

 

Mulige tilleggssaker:

X/2024 Revidering av skuddpremier  (PDF, 2 MB)
X/2024 Valg av representanter til å godkjenne og underskrive teknisk utvalgs møtebøker for valgperioden 2023-2027