Formannskapsmøte 9. desember 2020

Saksliste med lenker til saksdokumenter til formannskapets møte på Rødøy rådhus onsdag 9. desember 2020 kl. 09.30 (møtet utsatt fra mandag 7. desember)

Sak 104/2020:  Orienteringer

Sak 105/2020:  Salten kontrollutvalgservice: Omdanning til kommunalt oppgavefellesskap og tilslutning fra Rødøy kommune. Valg av representante (PDF, 14 MB)r

Sak 106/2020:  Nord-Reker AS: Eventuelt salg av aksjer

Sak 107/2020:  Monsen Fisk: Søknad om støtte til kjøp av fiskefartøy

Sak 108/2020:  Arctic Presentation Tom Erik Moe: Søknad om støtte fra gründerfondet

Sak 109/2020:  Omsorgstjenester sone 5, valg av konsept  (PDF, 2 MB)

Sak 110/2020:  Vertskommuneavtale om barneverntjenesten med Bodø kommune (PDF, 5 MB)

Sak 111/2020:  Vertskommuneavtale om kommuneoverlegefunksjon med Bodø kommune  

Sak 112/2020:  Søknad om kjøp av tomt til boligformål på gnr. 71 bnr. 18  (PDF, 12 MB)

Sak 113/2020:  Fjernmøter i folkevalgte organer og øvrige kommunale organer i Rødøy kommune  (PDF, 2 MB)

Sak 114/2020:  Møteplan 2021  (PDF, 979 kB)

 

Tilleggssaker:

Sak 115/2020:  Invest in Bodø-region - partnerskapsavtale  (PDF, 244 kB)

Sak 116/2020:  Arnulf Hansen & co AS: Søknad om støtte fra ekstraordinært næringsfond (PDF, 389 kB)

Sak 117/2020:  Phoenix Cafe Jucelia Alves Lorentzen: Søknad om støtte fra ekstraordinært næringsfond (PDF, 290 kB) 

Sak 118/2020:  Rangsundfisk AS: Søknad om støtte fra ekstraordinært næringsfond (PDF, 416 kB)

Sak 119/2020:  Erling Didriksen: Søknad om støtte fra ekstraordinært næringsfond (PDF, 353 kB)

Sak 120/2020:  Søknad om overdragelse av festeforhold - sjøtomt på kommunens grunn i Selvågen på Rødøy (PDF, 4 MB)