Kommunestyremøte 25. juni 2020

Saksliste med lenker til saksdokumentene til kommunestyrets møte på Rødøy rådhus torsdag 25. juni 2020 kl. 11.00

Sak 033/2020:  Orienteringer

Sak 034/2020:  Årsrapport 2019 (PDF, 6 MB) 

Sak 035/2020:  Årsregnskap 2019  (PDF, 919 kB)
                         Vedlegg 1: Årsregnskap 2019  (PDF, 2 MB)

Sak 036/2020:  Budsjettnotat for 2021 (PDF, 5 MB)

Sak 037/2020:  Tertialrapport 1/2020 med budsjettregulering (PDF, 4 MB) 

Sak 038/2020:  Helsehus - godkjenning av intensjonsavtale for erverv av tomt (PDF, 2 MB) 

Sak 039/2020:  Valg av meddommerutvalg og forslag til skjønnsmedlem 2021-2024  (PDF, 3 MB)

Sak 040/2020:  Oppretting av småprosjektmidler  (PDF, 566 kB)

Sak 041/2020:  Akson: Intensjonserklæring  (PDF, 2 MB)

Sak 042/2020:  NFK: Fylkeshelseundersøkelsen  (PDF, 2 MB)

Sak 043/2020:  Kontrollutvalget: Sekretariatordning for kontrollutvalget (PDF, 704 kB)

Sak 044/2020:  Kontrollutvalget: Plan for forvaltningsrevisjon (PDF, 983 kB) 

Sak 045/2020:  Nova Sea A/S, søknad om ny lokalitet for oppdrett av laks og ørret, "Renga N" - høringsuttalelse (PDF, 3 MB)

Sak 046/2020:  Detaljreguleringsplan for Klubban, del av gnr. 42 bnr. 2, egengodkjenning (PDF, 14 MB) 
                         - Vedlegg 2-9 (PDF, 1015 kB)

Sak 047/2020:  Planstrategi 2020-2024: Sluttbehandling  (PDF, 712 kB)
                         - Vedlegg 1: Kommunal planstrategi 2020-2024 med foreslåtte endringer (PDF, 2 MB) 
                         - Vedlegg 2: Kommunal planstrategi 2020-2024, høringsutkast (PDF, 2 MB)