Kommunestyremøte 28. april 2022

Saksliste med lenker til saksdokumenter til kommunestyrets møte på Rødøy rådhus torsdag 28. april 2022 kl. 11:00.
 
Du kan følge livestreaming fra møtet ved å gå nedenfor sakslisten på denne siden.  

Sak 017/2022:     Orienteringer
​                                - Skriftlig rapportering prioriterte investeringsprosjekt (PDF, 297 kB)
                                - Rødøyprosjektet II, svar på spørsmål fra formannskapet (PDF, 261 kB)
                                - Status k.sak 065/2021, svar på spørsmål fra Bjørn Pedersen (PDF, 156 kB)
                                - Vedlikeholdsplan, svar på spørsmål fra Lars Petter Abelsen  (PDF, 208 kB)
                               - Hovedutskrift fra møte i Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 25. april 2022 (PDF, 205 kB)


Sak 018/2022:     Planprosess - Oppvekstplan for Rødøy kommune (PDF, 238 kB)

Sak 019/2022:     Planprosess - Helse og omsorgsplan for Rødøy kommune (PDF, 187 kB)

Sak 020/2022:     Vågeng Maskin ANS: Forespørsel om kjøp av tomt til næringsformål, på kommunens eiendom gnr. 64 bnr. 30 på Vågenge (PDF, 569 kB)

Sak 021/2022:     Rødøyprosjektet ll - Rapport for perioden kv.4 2021 - kv.1 2022 (PDF, 2 MB)

Sak 022/2022:     Rødøyprosjektet ll - videreføring (PDF, 247 kB)

Sak 023/2022:     Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer (PDF, 12 MB)

Sak 024/2022:     Evaluering av oppveksttilbud - Gjerøy skole - skoleåret 2021/2022 (PDF, 258 kB)

Sak 025/2022:     Revidering av samarbeidsavtalen for RKK Salten (PDF, 3 MB)

Sak 026/2022:     Polarsirkelen lufthavnutvikling AS - Søknad om støtte (PDF, 2 MB)

Sak 027/2022:     Destinasjon Salten - videre deltakelse fra 2023 (PDF, 2 MB)