Kommunestyremøte 28. oktober 2021

Saksliste med lenker til saksdokumenter til kommunestyrets møte på Rødøy rådhus torsdag 28. oktober 2021 kl. 11:00

Du kan følge livestreaming fra møtet ved å gå nedenfor sakslisten på denne siden.

Sak 070/2021:  Orienteringer
                             - Skriftlig rapportering på de prioriterte investeringsprosjektene  (PDF, 890 kB)
                             - Særutskrift f.sak 066/2021, Den norske kirke: Ny kirkelig organisering, høringsuttalelse (PDF, 4 MB)
                             - Særutskrift f.sak 074/2021, Bidrag til årets TV-aksjon "Barn, ikke brud"  (PDF, 483 kB)

 

Sak 071/2021:  Tertialrapport 2/2021, med budsjettregulering (PDF, 5 MB) 

Sak 072/2021:  Revidering av kommuneplanens arealdel i Rødøy 2021/2022 - fastsetting av planprogram  (PDF, 5 MB)
                          - Revidering av kommuneplanens arealdel i Rødøy 2021/2022 - vedlegg 3 (PDF, 13 MB) 

Sak 073/2021:  Rødøyprosjektet ll, rapportering  (PDF, 16 MB)
                           - Tillegg, spørsmål til spørreundersøkelse  (PDF, 100 kB)

Sak 074/2021:  Søknad om status som Nasjonalparkkommune (PDF, 3 MB) 

Sak 075/2021:  ROS Rødøy 2021 - revidering, til høring  (PDF, 6 MB)

Sak 076/2021:  Kommunal kompensasjonsordning - fjerde tildelingsrunde  (PDF, 2 MB)

Sak 077/2021:  Kontrollutvalget - rapport forvaltningsrevisjon innkjøp (PDF, 12 MB) 

Sak 078/2021:  Hovedlegekontor med tannhelsetjeneste i Jektvik - utredning lokalitet og finansiering  (PDF, 4 MB)

Sak 079/2021:  MOWI ASA, søknad om arealendring på eksisterende akvakultur-lokalitet 13124  Storstrompan - høringsuttalelse (PDF, 16 MB) 

Sak 080/2021:  Kvarøy Fiskeoppdrett AS, søknad om ny lokalitet for oppdrett av laks og ørret; "Sørfjorden" - høringsuttalelse (PDF, 8 MB) 
                             - Kvarøy Fiskeoppdrett AS, søknad om ny lokalitet for oppdrett av laks og ørret; "Sørfjorden" - høringsuttalelse, vedlegg 1 (PDF, 26 MB) 

 

Tilleggssak:
Sak 081/2021:  Bjørn Pedersen: Søknad om videre fritak fra verv 1. november - 31. desember 2021 (PDF, 2 MB) 
                          - Vedlegg 2, k.sak 064/2021 (PDF, 12 MB)