Kommunestyremøte 9. april 2019

Saksliste med lenker til saksdokumenter til kommunestyrets møte på Rødøy rådhus tirsdag 9. april 2019 kl. 11.00

Sak 001/2019:  Orienteringer

Sak 002/2019:  Vertskommunesamarbeid om IKT drift og digitalisering - Bodø kommune (PDF, 6 MB)

Sak 003/2019:  Alkohol- og serveringsforskrift - revisjon  (PDF, 7 MB)

Sak 004/2019:  Grensejustering - faktagrunnlag         Saken utgår

Sak 005/2019:  Grensejustering - spørsmålsstillinger til spørreundersøkelse   Saken utgår

Sak 006/2019:  Eierstrategimelding  (PDF, 4 MB)

Sak 007/2019:  Rent Hav Helgeland - Rapport 2018 og prosjektbeskrivelse 2019 (PDF, 10 MB)

Sak 008/2019:  Endringer i vedtekter for Rødøy kommunale barnehager (PDF, 5 MB)

Sak 009/2019:  Endringer i vedtekter for skolefritidsordning i Rødøy kommune  (PDF, 4 MB)

Sak 010/2019:  FV 17 Storvika - Reppen: Arbeidsgruppe og finansiering av videre arbeid  (PDF, 4 MB)

Sak 011/2019:  Skatteoppkreveren: Årsrapport for 2018 (PDF, 9 MB)

Sak 012/2019:  Rapport - Felles gode løsninger for AFT- og VTA-bedrifter i Salten: Høring  (PDF, 3 MB)
                         - vedlegg 2  (PDF, 2 MB)

Sak 013/2019:  Rødøy produkter: Økonomisk mellomværende

Sak 014/2019:  Prosedyre for habilitetsvurdering  (PDF, 257 kB)

 

Tilleggssak:
Sak 015/2019:  Detaljreguleringsplan for Lille Indre Rosøy, del, 2. gangs behandling/egengodkjenning  (PDF, 19 MB)
                         - saksdokumenter del II  (PDF, 10 MB)

Sak 016/2019:  Folkehelse, kultur og bibliotek: Organisering og finansiering  (PDF, 4 MB)