Møte i Teknisk utvalg 6. desember 2023

Saksliste med lenker til saksdokumenter til møte i Teknisk utvalg på Rødøy rådhus onsdag 6. desember 2023:

16/2023 Referatsaker og orienteringer (PDF, 341 kB)
17/2023 PurSea AS - søknad om produksjon av makroalger på ny lokalitet Renga S i Rødøy kommune (PDF, 13 MB)
18/2023 Søknad om ny lokalitet Langstranda i Rødøy kommune for matfiskproduksjon av laks. ørret og regnbueørret (PDF, 36 MB)
19/2023 Søknad om fradeling gnr.63 bnr. 1 (PDF, 3 MB)
20/2023 Søknad om fradeling gnr. 61 bnr.6 (PDF, 3 MB)
21/2023 Søknad om deling av grunneiendom gnr. 11 bnr. 1 fnr. 12 (PDF, 2 MB)
22/2023 Begjæring om seksjonering - gnr. 71 bnr. 69, Mykenveien 2 (PDF, 8 MB)
23/2023 Søknad om dispensasjon for motorferdsel - Polarcamp AS (PDF, 4 MB)
24/2023 Søknad om dispensasjon til motorferdsel i utmark gnr. 25 bnr. 46 (PDF, 3 MB)