Kommunestyremøte 30. september 2021

Saksliste med lenker til saksdokumenter til kommunestyrets møte på Rødøy rådhus torsdag 30. september 2021 kl. 11.00

Sak 058/2021:    Orienteringer
                           - Skriftlig rapportering på de prioriterte investeringsprosjektene (PDF, 2 MB) 
                           - Skriv fra Gjerøy og Selsøyvik lokalforeninger, innspill til k.sak 065/2021 (PDF, 330 kB)

Sak 059/2021:    Valg av ungdomsråd (PDF, 141 kB)

Sak 060/2021:    Rødøy ungdomsråd: årsmelding 2020-2021  (PDF, 206 kB)

Sak 061/2021:    Spørsmål om mulighet for asfaltering av Øyraveien på Gjerøy (PDF, 8 MB) 

Sak 062/2021:    Den norske kirke: ny kirkelig organisering – høringsuttalelse (PDF, 2 MB) 

Sak 063/2021:    Renovering og evt. utbygging av legekontor og tannklinikk i Skolebakken 100, Kila  (PDF, 6 MB)
                           - Vedlegg, Uttalelse fra Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse (PDF, 474 kB)

Sak 064/2021:    Bjørn Pedersen: Søknad om videre fritak fra verv  (PDF, 12 MB)

Sak 065/2021:    Muligheter til å bruke stein fra lille Indre Rosøy til veifylling mellom Gjerøy og Rangsund (PDF, 629 kB) 

Sak 066/2021:    Perspektivanalyse 2022-2025 (PDF, 576 kB) 

                          - Vedlegg 1, Perspektivanalyse 2022-2025 (PDF, 4 MB) 
                          - Vedlegg 2-8  (PDF, 3 MB)
                          - Vedlegg 9-15 (PDF, 5 MB)

Sak 067/2021:    Prosjekt: Nye utleieboliger på Gjerøy og Nordnesøy – budsjettregulering  (PDF, 94 kB)

Sak 068/2021:    Salten regionråd: Felles Ansvar i Salten – ekstra ressurs (PDF, 94 kB)

                           - Vedlegg SR sak 36/21 tilskudd til Salten regionråd for år 2022 (PDF, 88 kB)

Sak 069/2021:    Kjøp av estimat utbetaling havbruksfond  (PDF, 436 kB)