Galleri

Fotograf: Ragnhild S. Mathisen
Kilaosen, Tjongsfjorden
Ragnhild S. Mathisen

Hva skjer?

februar 2017
mationtofr
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112

Kontaktinformasjon

Rødøy kommune
Rødøy rådhus
8185 VÅGAHOLMEN
Telefon
: 75 09 80 00 (09.00-15.00)

Faks
: 75 09 80 01
Org.nr.
: 945 717 173
Mva.nr.
: NO945717173MVA
Kommunenr.
: 1836
Åpningstid
: kl.08.00 -15.30

Rødøy det gode liv

Rødøy det gode liv Rødøy det gode liv

Kommunereform informasjonsside

Bedre kommune Kommunereform informasjonsside

Kommunekart

Polarsirkelportalen Polarsirkelportalen
Publisert 23.02.2017
Kommunedleplan

Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne, jmf. lov om folkehelsearbeid.

Publisert 21.02.2017

Formannskapet i Rødøy har hatt første behandling av utkast til forskrift om tildeling av langtidsopphold i institusjon eller omsorgsbolig med tilrettelagt heldøgnsomsorg i Rødøy kommune. Etter Forvaltningsloven § 37 sendes utkastet med dette ut på høring.

Vi ber om at høringssvar sendes skriftlig til postmottak@rodoy.kommune.no, innen 24.4.2017. Merk svaret med saksnummer 009/2017 og "svar på høring om forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon eller omsorgsbolig med særlig tilrettelagt heldøgnsomsorg i Rødøy kommune". 

Høringsbrev og utkast til forskrift finner du her (PDF, 307 kB)

Publisert 06.02.2017

Forslag om vern av Nordfjorden i Rødøy kommune er på høring. I den forbindelse arrangerer Fylkesmannen i Nordland et folkemøte for berørte parter og andre interesserte. Møtet avholdes på Bobler og Brus i Jektvik, torsdag 23. februar kl. 18:00 

Formålet med møtet er å informere om arbeidet og ta i mot innspill. Høringsdokumentene og bakgrunnsstoff ligger på https://www.fylkesmannen.no/nordland/marint-vern/

Kontaktperson er Åsmund Andersen, e-post fmnoaad@fylkesmannen.no, tlf 75 53 15 97

Publisert 01.02.2017
160505 Nordfjorden 071_1.jpg

 Forslag til verneplan for Nordfjorden er nå sendt ut på høring. Forslag til verneplan er laget av Fylkesmannen i Nordland etter mal fra Miljødirektoratet med lokale tilpasninger basert på høringsinnspill til oppstartmeldingen og innspill framkommet i møte med Rødøy kommune. Verneplanforslaget har vært til behandling i arbeidsutvalget for marin verneplan i Nord-Norge og hos Miljødirektoratet før forslaget nå er sendt ut på høring.

Publisert 01.02.2017

Kommunekart gir deg detaljerte kart og flybilder for hele Norge. Det er ingen begrensninger på hvor mye som kan lastes ned hver gang. Du kan søke opp adresser, steder og eiendommer over hele landet. Du kan enkelt få beregnet en kjørerute med trinn for trinn instrukser for hvordan du kommer deg til målet. Kartet kan brukes i en nettleser på enten PC, nettbrett eller mobiltelefon.

 

Publisert 20.01.2017

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken. Midlene tildeles til første halvår av 2017 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.

Fullstendig kunngjøring finner du her (PDF, 211 kB)

Søknadsfrist er 10. mars 2017.

Vedlegg:
Hvordan få støtte til holdningsskapende tiltak?

Publisert 30.12.2016

Rødøy kommunestyre vedtok i møte 19. desember 2016, sak 074/2016, følgende endringer i brukerbetalinger for år 2017:

Publisert 07.06.2016

Fylkesmannen i Nordland har behov for verger i Rødøy kommune, både for enkeltstående oppdrag og som faste oppdragstakere. Som verge har du mulighet til å hjelpe andre mennesker som på grunn av en medisinsk tilstand ikke klarer å ivareta egne interesser og behov.

Publisert 22.02.2016

Rødøy kommune vil begynne å sende ut posten elektronisk via KS SvarUT. Rødøy kommune ønsker mer effektiv kommunikasjon med sine innbyggere, som nå vil motta posten raskere ved å ta den imot digitalt.  

Publisert 23.01.2013

Kommunestyret vedtok i møte 15. desember 2015, sak 96/2015, å fortsette ordningen med tilskudd til boligetablering.